Averechts. Het verwarrende leven van Max Lewin

MaxDe straatarme jood Max Lewin dook tijdens de oorlog onder in Zaandam, was in 1959 de bedenker en medeoprichter van Radio Veronica en stichtte een reeks ultrarechtse politieke partijen en bladen. Tegelijkertijd spioneerde deze Amsterdammer langdurig voor de DDR. Hij deed zaken in Berlijn en Leipzig, had er maîtresses en verwekte bij een Stasi-medewerkster een buitenechtelijk kind. Lewin raakte betrokken bij een poging om een Amsterdams metrostation op te blazen en werd gezien als het brein achter de ontvoering van Provo-voorman Roel van Duijn. In 1975 ontmaskerde de Binnenlandse Veiligheidsdienst Lewin. Dat leidde niet alleen tot ophef binnen het kabinet-Den Uyl en een slepende rechtszaak met een verrassende uitkomst, maar ook tot de val van drie Amsterdamse wethouders. Waarom een oerconservatieve joodse zakenman met nazistische vrienden bijna vijftien jaar lang geheim agent was voor een communistisch land bleef altijd een raadsel. Gesprekken met de hoofdrolspeler en zijn toenmalige collega’s en tegenstanders, alsmede vertrouwelijke archiefstukken maakten het mogelijk om dit mysterie en andere vraagstukken te ontrafelen. In Averechts. Het verwarrende leven van radiopionier, politicus en spion Max Lewin (1919-2011) wordt de knoop eindelijk ontward.
Het eerste hoofdstuk is hier te lezen.

Recensie
-Hans Beerens in Ravage Webzine: “Tekstschrijver en publicist Erik Schaap nam de persberichten over deze man door, alsmede de door Lewin zelf geschreven artikelen en de tegen hem gerichte pamfletten en artikelen, verdiepte zich in de rapporten van de BVD (Binnenlandse Veiligheids Dienst), sprak met vrienden en bekenden en met de toen inmiddels 89-jarige Lewin zelf. Het resultaat van al dit monnikenwerk is een uitgebreide en secure opsomming van de daden en wandaden van deze wispelturige en nauwelijks te volgen rancuneuze politiek agitator.”

Uitgever: Aspekt
Jaar van uitgave: 2014
Auteur: Erik Schaap
Aantal pagina’s: 214
ISBN: 9789461535849

Bestellen is mogelijk via de boekhandel of door overmaking van €19,95 per exemplaar op bankrekening NL34 ASNB 0708 0043 26 ten name van E. Schaap in Zaandam (onder vermelding van Max Lewin).