Boek in de maak over Max Lewin

Max Lewin (1919-2011)Max Lewin (1919-2011) was een joodse onderduiker die na de oorlog in zee ging met voormalige nazi’s. Hij bedacht Radio Veronica, maar zou zich tot zijn dood blijven afzetten tegen deze voormalige radiopiraat. De Amsterdamse zakenman stichtte meerdere ultrarechtse partijen en bladen, tegelijkertijd spionerend voor communistisch Oost-Duitsland. En wat was zijn betrokkenheid bij zowel de ontvoering van oud-Provo Roel van Duijn als de bomaanslag op de hoofdstedelijke metro? Velen dachten het te weten, maar de waarheid kwam nooit boven water. Lewin bleef een raadsel, voor vriend en vijand.

Zijn leven vol tegenstrijdigheden wordt op dit moment in boekvorm gegoten door Erik Schaap. Hij beschikt over Lewins persoonlijk archief en denkt op grond van gesprekken met directe betrokkenen en vertrouwelijke informatie uit onder meer BVD-dossiers de talloze vragen te kunnen beantwoorden die deze eigenzinnige man aankleven. Als alles volgens wens verloopt is de biografie over Max Lewin (werktitel: Averechts) vanaf de tweede helft van 2013 te koop.