Geschiedenis van de Zaanstreek

Het tweedelige werk Geschiedenis van de Zaanstreek is geschreven door 24 historici en telt ruim achthonderd pagina’s. Het is een uniek standaardwerk over de regionale historie waarin Erik Schaap het hoofdstuk over de Zaanse illegaliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog voor zijn rekening nam.

Gedurende een groot deel van de twintigste eeuw had de Zaanstreek een ‘rode’ reputatie. Het lijkt daarom vanzelfsprekend dat het verzet tegen de Duitse overweldiger hier feller was dan elders in Nederland. Maar zijn daar aanwijzingen voor? En zo ja, was dat verzet dan inderdaad overwegend ‘rood’?

Uitgever: WBOOKS
Jaar van uitgave: 2012
Auteurs: Erik Schaap e.a.
Aantal pagina’s: 859
ISBN: 9789040007873