Klaas Ris
Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging

Klaas Ris - Nestor van de Nederlandse ArbeidersbewegingIn deze mini-biografie beschrijft Erik Schaap het leven van de markante Westzaanse socialistenleider Klaas Ris (1821-1902). Klaas Ris, geboren en getogen in Westzaan, was een echte oproerkraaier. De brutale, maar humoristische molenaarsknecht daagde de koning uit, beledigde
meermaals de Amsterdamse burgemeester en bestookte de overheid met pamfletten en aanklachten. Daar had hij overigens alle reden toe. De negentiende eeuw telde honderdduizenden paupers en rechtelozen, mensen voor wie Ris op de barricaden klom. Hij groeide uit tot een arbeidersleider die mede aan de wieg stond van onder meer socialistische partijen, vakbonden en de kiesrechtbeweging.

Om zijn doel -een rechtvaardig Nederland- te bereiken, werkte hij samen met grootheden als Domela Nieuwenhuis en Multatuli. Zij leefden voort in de geschiedenis, terwijl Klaas Ris in de vergetelheid raakte. Met deze publicatie hoopt ROSA daar verandering in te brengen.

Recensies
-Jan de Roos in Lokaal Bestuur: “Goed idee van Erik Schaap het leven van Ris samen te vatten in een boekje. Hij doet dat op levendige wijze en geeft ook een mooi beeld van de tijd waarin Ris leefde.”

Uitgever: ROSA Zaanstad
Jaar van uitgave: 2010
Auteur: Erik Schaap
Aantal pagina’s: 64
ISBN: 9789090247212

Bestellen van Klaas Ris. Nestor van de Nederlandse arbeidersbeweging is mogelijk door overmaking van €11,- naar rekening 5277209 ten name van ROSA in Zaanstad (onder vermelding van ‘Klaas Ris’)