Werkwijze

Het schrijven van een levensverhaal is maatwerk en voor u bovendien erg persoonlijk.
Het is dan ook logisch dat u wilt weten hoe het maken van zo’n verhaal er in de praktijk uitziet. Een aantal antwoorden vindt u wellicht op deze website.
Voor al uw overige vragen kunt u contact opnemen met SchaapSchrijft. Telefonisch, per email of brief verstrek ik u dan de informatie die u wenst.
Als u vervolgens overweegt om uw persoonlijke geschiedenis te laten vastleggen, volgt er een vrijblijvend, kosteloos kennismakingsgesprek.
Dat kan bij u thuis of, als u dat liever heeft, ergens anders. Daarbij komen onder meer de volgende zaken aan bod:

• Wilt u een compleet levensverhaal? Of liever een publicatie over een afgebakende periode?
• Welke onderwerpen zijn voor u van belang?
• Wat is voor u de beste werkwijze?
• Hoeveel vraaggesprekken denkt u nodig te hebben om uw verhaal te vertellen?
• Wat voor soort boek heeft u in gedachten?
• Wilt u foto’s en/of andere illustraties in het boek?

Na dit gesprek ontvangt u een offerte. Is die naar uw zin, dan kan de eerste interviewontmoeting worden gepland.
In een reeks interviews (meestal drie tot vijf) vertelt u over uw leven.
Op basis van die gesprekken wordt vervolgens een professionele tekst geschreven.

In deze fase (die – afhankelijk van het aantal interviews en te schrijven pagina’s – twee tot zes maanden duurt) kunt u eventueel kijken welke foto’s er in het boek moeten.
U bepaalt uiteraard wat u wilt vertellen en wat er in het boek komt.

SchaapSchrijft helpt bij het ophalen van herinneringen, door vragen te stellen en suggesties aan te dragen. Een dictafoon neemt uw antwoorden en verhalen op.
Gaandeweg wordt uw verhaal steeds vollediger. Het opgenomen gespreksmateriaal wordt vervolgens omgezet in een vlot leesbaar en goed gestructureerd manuscript.
Dat krijgt u toegestuurd, zodat u het op uw gemak kunt doornemen.

Daarna bespreken we gezamenlijk de concept-tekst en verwerkt SchaapSchrijft uw op- en aanmerkingen.
Na uw goedkeuring gaat het verhaal, desgewenst met foto’s en andere illustraties (zoals afdrukken van geboorteaktes en trouwboekjes), naar de vormgever.

De laatste fase bestaat uit het beoordelen van de drukproef. Bent u daarover tevreden, dan wordt het manuscript gedrukt.
Korte tijd later heeft u uw eigen boek in handen, in zoveel exemplaren als u zelf wenst.