‘De collaborerende clown’, longread in Vrij Nederland

ThijeHarm Ede Botje en Erik Schaap publiceerden in Vrij Nederland van 23 april 2016 het levensverhaal van Amsterdammer Thije Kok. Hij trad tijdens de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers op als variétéartiest, maar klom desondanks na de bevrijding op tot commandant van het erepeloton van de Binnenlandse Strijdkrachten. Zes pagina’s portret van een man die pas na de oorlog in het verzet ging. Het hele verhaal is hier te lezen.