‘Vrijgevochten’ beperkt te koop

Vrijgevochten. Zaans verzet in nationaal perspectief (1906-1945)Er is nog een beperkt aantal exemplaren verkrijgbaar van Vrijgevochten. Zaans verzet in nationaal perspectief (1940-1945). Door het oorlogsleven te schetsen van zes verzetsstrijders maakt Erik Schaap in dit boek duidelijk hoe belangrijk de Zaanse illegaliteit was tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vrijgevochten is verkrijgbaar door overmaking van €19,50 per exemplaar op bankrekening 70.80.04.326 ten name van E. Schaap in Zaandam (onder vermelding van Vrijgevochten).