Vrijgevochten

VrijgevochtenVrijgevochten – Zaans verzet in nationaal perspectief (1940-1945)

Enkele maanden na de Nederlandse capitulatie in mei 1940 telde de Zaanstreek al meerdere verzetshaarden. Relatief veel Zaankanters namen stelling tegen de nieuwe orde. Massaal, zoals tijdens de Februaristaking. En in kleiner verband, door groepjes gelijkgezinden die op uiteenlopende manieren de nazistische machthebbers poogden te dwarsbomen. De meest invloedrijke vrijheidsstrijder werd Walraven van Hall. Hij groeide in korte tijd uit tot de spil van de Nederlandse illegaliteit. Maar ook andere Zaankanters bleken tijdens de bezettingsjaren van landelijk of zelfs internationaal belang. In Vrijgevochten schetst Erik Schaap aan de hand van zes portretten de onmisbare Zaanse inbreng binnen de nationale tegenbeweging. De fabrieksarbeider Piet Bosboom, dominee Jan Eikema, de Engelandvaarders Dré Ausems en George Jambroes en de houthandelaars Jaap Buijs en Remmert Aten; allen streden ze op hun eigen wijze tegen de bezetter.

Na de Tweede Wereldoorlog zakten ze weg in de geschiedenis. Vrijgevochten is bedoeld om hen uit de vergetelheid te halen en aan de hand van hun verhalen de reikwijdte van het Zaanse verzet te tonen.

Bekijk een deel van de inhoud van [book id='8' /]

Recensies
-Corrie van Sijl in Zaans Erfgoed: “Zes grote mannen, met in hun kielzog uitgebreide en elkaar vaak overlappende netwerken van dappere mannen én vrouwen, krijgen van Schaap de verzetsbiografie die zij verdienen.”

-Madelon de Swart in NBD Biblion: “Dit boek geeft via de goed gedocumenteerde portretten en de zinnige inleiding een uitstekende indruk van achtergrond, karakter en vooral verzetswerk van de zes zo verschillende mannen, hun regionale én nationale betekenis. Belangrijk voor zowel lokale als nationale geschiedschrijving.” 

Uitgever: Stichting Uitgeverij Noordholland
Jaar van uitgave: 2008
Auteur: Erik Schaap
Aantal pagina’s: 248
ISBN: 9789078381242

Bestellen is mogelijk door overmaking van €19,50 naar rekening 70 80 04 326 ten name van E. Schaap in Zaandam (onder vermelding van ‘Vrijgevochten’).